Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija je zatvoren.

Zahvaljujemo se svima koji su aplicirali za stipendiju.
Rezultati natječaja će biti objavljeni nakandno.

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2014.-2015. godinu

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
• da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:

REZULTATI NATJEČAJA FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA FONSS

U akademskoj 2013/2014. godini Fondacija za stipendiranje studenata „FONSS“ dodijeljuje 32 stipendije i 10 novčanih potpora.
Dana 07.12.2013. godine, (subota) sa početkom u 10:30 sati slavit će se sv. Misa u župi Uznesenja BDM Stup, adresa Nikole Šopa 50, nakon koje će uslijediti svečano potpisivanje ugovora sa stipendistima.
Stipendisti koji su stekli uvjet za nastavak stipendije:

1. Gordana Drljepan
2. Jerko Grubišić
3. Marina Jokić
4. Ivana Jurišić
5. Tomislav Knežević
6. Ana Marija Jurić
7. Jelena Mamić
8. Vlado Pervan
9. Marija Puljić
10. Dragana Topić
11. Smiljan Tukić

Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija je zatvoren.

Zahvaljujemo se svima koji su aplicirali za stipendiju.
Rezultati natječaja će biti objavljeni nakandno.

N A T J E Č A J ZA DODJELU STIPENDIJA TIJEKOM REDOVITOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje
studenata FONSS Sarajevo, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
• da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:

REZULTATI NATJEČAJA

U akademskoj 2012/2013. godini Fondacija za stipendiranje studenata „FONSS“ dodjeljuje 32 stipendije.
Dana 01.12.2012. godine, (subota)sa početkom u 10:00 sati slavit će se sv. Misa u župi Uznesenja BDM Stup, nakon koje će uslijediti svečano potpisivanje ugovora sa stipendistima.

Stipendisti koji su stekli uvjet za nastavak stipendije:

1. Anto Petričević
2. Betina Šošić
3. Davor Oreč
4. Kristijan Pušić
5. Maja Lovrinović
6. Zvonko Zlović
7. Monika Akrapović
8. Toni Visković
9. Matea Marković
10. Matija Begić
11. Anita Šutalo
12. Ivan Jakić
13. Josip Milanović

Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija je zatvoren.

Zahvaljujemo se svima koji su aplicirali za stipendiju.
Rezultati natječaja će biti objavljeni nakandno.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA TIJEKOM REDOVITOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
• da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:

FONSS podijelio stipendije za 2011./2012.

U subotu, 17. prosinca u prostorijama župe Uznesenje Blažene Djevice Marije na Stupu okupili su se stipendisti i članovi Upravnog odbora Fondacije za stipendiranje studenata FONSS, kako bi potpisali ugovor o stipendiranju u akademskoj 2011/12. godini.
U ovoj akademskoj godini 32 studenata iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine će kroz 9 mjeseci primati stipendiju u iznosu od 150,00 KM mjesečno.

Stipendisti koji su stekli uvjet za nastavak stipendije:

Anto Petričević (Uskoplje), Betina Šošić (Zavidovići), Božana
Komšić
(Gromiljak), Božana Vareškić (Tuzla), Davor Oreč (Posušje),
Dragan Glavaš (Jajce), Jelena Oršolić (Tolisa), Julijana
Mijatović
Brčko), Kristian Pušić (Sarajevo), Kristina Josić
(Lukavac), Kristina Raič (Mostar), Ljiljana Miočević (Kiseljak),
Maja Lovrinović (Nova Bila), Martina Dumančić (Bugojno), Matea
Pišković
(Posušje), Monika Akrapović (Zenica), Nikola Perić
(Stolac), Tanja Puljić (Stolac), Toni Visković (Bugojno),
Valentina Bilogrević
(Novi Travnik), Valentina Telenta (Bugojno),
Zvonko Zlović
(Vareš).

Novi stipendisti u akademskoj 2011/2012

NATJEČAJ

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava slijedećim uvjetima:

 • da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1.Obavezna dokumentacija:

 • popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na web stranici FONSS www.fonss.org),
 • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
 • uvjerenje o redovitom školovanju,
 • potvrdu o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa),
 • ovjerenu osobnu izjavu o neprimanju stipendije od strane drugih ustanova,
 • ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim općinskim uredima),
 • osobnu fotografiju,
 • potvrdu o visini posljednje tri plaće, odnosno posljednje tri mirovine za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini),
 • potvrdu o neuposlenosti za članove domaćinstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:

 • potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom), brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva,
 • potvrdu o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini
 • preporuka župnika

Natječaj ostaje otvoren do 20. studenoga 2011. godine. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na službenoj web stranici Fondacije (www.fonss.org), a originalne dokumente donijeti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71 000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sarajevo, 07. studenoga 2011.
Predsjednik Upravnog odbora
Preč. Ilija Orkić, v.r.


Syndicate content